Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów
Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem porozumiewania się stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby, tj. mediatora.…
Nakaz zapłaty a wezwanie do zapłaty
W procedurze cywilnej istnieje kilka rodzajów orzeczeń, na mocy których sąd rozstrzyga daną sprawę. Z całą pewnością każdy słyszał o:…