ZespółMAGDALENA SAWICKA
RADCA PRAWNY / MEDIATOR

W 2011 r. ukończyła studia o kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2012-2014 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Pracowała w renomowanych kancelariach i działach prawnych dużych spółek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z branży energetycznej, stalowej i transportowej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym, handlowym i gospodarczym. Doświadczenie na sali sądowej zdobyła dzięki współpracy z wieloma kancelariami prawnymi uczestnicząc w licznych rozprawach.


REMIGIUSZ SAWICKI
RADCA PRAWNY / MEDIATOR

W 2011 r. ukończył studia o kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2012-2014 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobył w renomowanych kancelariach adwokackich i radców prawnych w Toruniu. Poza tym pracował w dziale prawnym spółki energetycznej. Dzięki pracy w największej polskiej spółce brokerskiej zdobył wiedzę w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań. W trakcie odbywania aplikacji współpracował z wieloma kancelariami w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi.