Dopuszczenie do ruchu „anglików”.
Dopuszczenie do ruchu „anglików”.
Z dniem 15 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju (tj. z 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 1076) oraz z 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 1077). Przepisy rozporządzeń pozwalają na dopuszczenie do ruchu samochodów z kierownicą po prawej stronie, tj. nowych samochodów osobowych, objętych ramową dyrektywą homologacyjną oraz pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich UE.

W/w pojazdy muszą zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie: świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych, prędkościomierza do pomiaru w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph). Wymagania te weryfikowane będą podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce. Wcześniej by zarejestrować pojazd osobowy sprowadzony z Wielkiej Brytanii, właściciel musiał ponieść wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, za przestawienie kierownicy na stronę lewą. Dopuszczenie rejestracji pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie nastąpiło po wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-639/11.